Disclaimer

1. Aansprakelijkheid voor Inhoud

Artikel 1.1: Sneakerhype streeft ernaar om de informatie op haar website zo actueel en accuraat mogelijk te houden. Echter, door onvoorspelbare marktbewegingen en beperkte voorraden, kunnen prijzen, beschikbaarheid en productgegevens soms onvolledig of onjuist zijn.

Artikel 1.2: Sneakerhype is niet aansprakelijk voor eventuele programmeer- of typefouten op de website, en dergelijke fouten vormen geen basis voor het aangaan van een overeenkomst of contractuele verbintenis.

 

2. Aansprakelijkheid voor Derde Partijen

Artikel 2.1: Sneakerhype is niet verantwoordelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit de handelingen of nalatigheden van derden in relatie tot de website.


3. Intellectuele Eigendomsrechten

Artikel 3.1: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de website liggen bij Sneakerhype en/of haar licentiegevers.

Artikel 3.2: De inhoud van deze website is beschikbaar onder de Creative Commons Attribution 4.0 Licentie, tenzij anders vermeld.


4. Wijzigingen in de Disclaimer

Artikel 4.1: Sneakerhype behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


5. Gebruik van Gebruikersbijdragen

Artikel 5.1: Bijdragen van gebruikers aan de website, zoals recensies of commentaren, kunnen door Sneakerhype gebruikt worden voor marketingdoeleinden, zoals in testimonials.

 

6. Juridische Jurisdictie

Artikel 6.1: De disclaimer en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de wetten van Nederland. Elk geschil in verband met de website of disclaimer zal worden beslecht volgens Nederlands recht.